Sekcje

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji


Oferta Szkolenia GDPR/RODO: praktyczne podejście do implementacji regulacji o ochronie danych osobowych - szkolenie

GDPR/RODO: praktyczne podejście do implementacji regulacji o ochronie danych osobowych - szkolenie

zebatka

O szkoleniu

glowaNasze jednodniowe praktyczne szkolenie pozwoli zapoznać się z głównymi zmianami płynącymi z wprowadzenia GDPR/RODO oraz ich praktycznymi implikacjami w kontekście przetwarzania danych osobowych przez organizacje. 

Podczas kursu w sposób zbalansowany zostanie przedstawiona teoria dotycząca nowej regulacji oraz porady praktyczne mówiące o tym, w jaki sposób zaimplementować wymagania płynące z GDPR/RODO w realnym środowisku operacyjnym organizacji. Istotnym elementem szkolenia będzie prezentacja najważniejszych faz procesu analizy ryzyka w kontekście implementacji systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych. 

  Ramowy program szkolenia

  machina
  Wstęp – wprowadzenie do rozporządzenia GDPR/RODO
  • Wyjaśnienie, kto i dlaczego stworzył GDPR/RODO
  • Różnice pomiędzy dyrektywą, a rozporządzeniem
  • Relacja GDPR względem prawa krajów członkowskich

  Najważniejsze zmiany wprowadzone w RODO/GDPR 
  • Jak RODO definiuje dane osobowe? Co uległo zmianie i rozszerzeniu?
  • O jakich mechanizmach przetwarzania danych osobowych mówi RODO (przetwarzanie rozproszone - systemy chmurowe, relacje administrator-przetwarzający)?
  • Jakie odpowiedzialności na administratora danych nakłada RODO?

  Praktyczne podejście do implementacji GDPR/RODO oparte o analizę ryzyka 
  • Przywołanie elementów RODO mówiących o oparciu procesu implementacji ODO na analizie i zarządzaniu ryzykiem
  • Czym w ogóle jest analiza ryzyka, wyjaśnienie pojęć (zasób, wpływ, zagrożenie, incydent, prawdopodobieństwo, zdarzenia pewne)?

  Określenie zakresu implementacji GDPR/RODO
  • Określenie struktury wewnętrznej organizacji
  • Zdefiniowanie środowiska zewnętrznego organizacji wykazywanego na potrzeby przetwarzania danych osobowych

  Przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów związanych z przetwarzaniem danych osobowych

  • Inwentaryzacja procesów dostarczania produktów
  • Inwentaryzacja procesów i działań związanych z przetwarzaniem informacji - (w szczególności danych osobowych)
  • Inwentaryzacja zasobów wykorzystywanych przez procesy przetwarzania informacji (zasoby osobowe, systemy IT, zasoby przetwarzane w sposób papierowy)
  Oszacowanie wpływu zaburzenia poufności, integralności, dostępności
  procesów przetwarzania danych osobowych
   
  Dobór bazy referencyjnej oraz przeprowadzenie procesu określania luk w systemach przetwarzania informacji
   
  Identyfikacja podatności w procesie przetwarzania danych osobowych
  • Jak poszukiwać podatności w systemach?
  • W jaki sposób odróżnić podatności związane z ogólnym modelem ochrony informacji od podatności powiązanych ściśle z systemami przetwarzania danych osobowych?
   
  Identyfikacja zagrożeń dla procesów przetwarzania danych osobowych
  • Gdzie poszukiwać wiedzy na temat możliwych zagrożeń?
  • W jaki sposób konsolidować bazę wiedzy na temat zagrożeń?
   
  Oszacowanie ryzyk dla procesów przechowywania i przesyłania danych osobowych
  • Problem "apetytu" na ryzyko w kontekście przetwarzania danych osobowych
  • Czy poziom ryzyka akceptowalnego dla przetwarzania danych osobowych może bazować na ogólnych wytycznych dla systemów bezpieczeństwa informacji stosowanych w organizacji
   
  Określenie i uzyskanie akceptacji strategii postępowania z ryzykiem
   
   
  Zdefiniowanie i implementacja planów postępowania z ryzykiem
  • Przygotowanie planu implementacji wybranych strategii postępowania z ryzykiem

  Monitorowanie i utrzymanie systemu ochrony danych osobowych
  • Stosowanie mechanizmów służących monitorowaniu „ryzyka szczątkowego” w czasie
  • Wykrywanie obszarów występowania ryzyka - czyli jak monitorować przestrzeń podatności i zagrożeń dla systemów ochrony danych osobowych
   
  Minimalny zestaw dokumentacji wymagany w celu utrzymania systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych
  • Praktyczne spojrzenie na listę wymaganych dokumentów oraz dowodów związanych z prawidłowością funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych
   
  Co dalej? -  Czyli jak zarządzać systemem, na co zwrócić uwagę
  • Zestaw porad praktycznych dla "Inspektora Ochrony Danych" - jak prawidłowo utrzymać system zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych
  • Jak zaangażować kierownictwo organizacji?
  • Jak dbać o odpowiedni poziom świadomości osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych osobowych (na wszystkich szczeblach hierarchii) ?

  Grupa docelowa

  Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • Pracowników odpowiedzialnych za koordynację wdrożeń oraz utrzymania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych
  • Przedstawicieli departamentów, które będą objęte zakresem wdrożenie GDPR/RODO w tym: działy personalne, działy prawne, komórki utrzymania i architekci systemów IT
  • Przedstawiciele działów koordynacji kontraktów z kontrahentami
  • Zainteresowanych ujęciem praktycznym wymagań GDPR/RODO w kontekście skutecznej implementacji wymagań rozporządzenia.

  O prowadzącym szkolenie

  • Maciej Pokorniecki jest konsultantem ds. bezpieczeństwa informacji
  • Autor serii artykułów dotyczących GDPR/RODO na sekurak.pl
  • W codziennej pracy zajmuje się problematyką systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych
  • Z pasją oddany tematyce testów bezpieczeństwa systemów informatycznych, w szczególności aplikacji 
  • Posiadacz certyfikatów CEH, LA ISO27001/ISO22301, RHCSA
  • Absolwent Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (telekomunikacja)
  • Prelegent na konferencjach

  Pozostałe informacje

  Toshiba - Z930

  Godziny trwania szkolenia

  9:00 - 17:30 

  Kontakt: e-mail: szkolenia@securitum.pl, tel.: (12) 36 13 337

  Cena szkolenia

  Cena szkolenia wynosi 999 PLN netto/ osobę i zawiera:

  • Udział w szkoleniu.
  • Obiad w trakcie każdego dnia szkolenia.
  • Dostępne w trakcie szkolenia: kawa, herbata, woda, soki, ciasteczka
  • Materiały szkoleniowe.
  • Certyfikat ukończenia szkolenia.

  Regulamin

  Przydatne informacje? Polub nas na facebooku.