Sekcje

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji


Wyniki wyszukiwania 16 element(ów) pasuje do podanych kryteriów.

Źródło RSS dla znalezionych wyników

Page Dowolne aplikacje
Testy bezpieczeństwa aplikacji. Oprogramowanie sprzedażowe, obieg dokumentów. Bazy danych.
Page O testach bezpieczeństwa
Zbiór artykułów opisujących tematykę testów (audytów) bezpieczeństwa. Całość uzupełniona praktycznym przykładem testu (audytu) bezpieczeństwa wykonywanego dla ...
Page Co dostarczamy?
W artykule przedstawione zostały elementy dostarczane w wyniku przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa. Są to: certyfikat, raport dla managementu, raport ...
Page Kiedy wykonywać?
Kolejny z artykułów omawiających tematykę testów bezpieczeństwa systemów IT. W tekście opisujemy kiedy wykonanie testów bezpieczeństwa systemu IT przynosi ...
Page Metodologia
Ogólne metody testowania bezpieczeństwa aplikacji. Zalety i wady każdego ze sposobów. Testy manualne i automatyczne, narzędzia do wykonywania audytów ...
Page Przykładowy audyt bezpieczeństwa
Przykład audytu bezpieczeństwa rozbudowanego portalu www dla instytucji finansowej. Ogólny opis metodologii, wykryte błędy, zastosowane metody zaradcze. ...
Page Audyt bezpieczeństwa portalu www
Opis produktu: test bezpieczeństwa portalu www. Opis zagrożeń. Wyszczególnienie zakresu prac wchodzących w zakres usługi.
Page Audyt bezpieczeństwa sklepu internetowego
Opis produktu: test bezpieczeństwa sklepu internetowego. Opis zagrożeń. Wyszczególnienie zakresu prac wchodzących w zakres usługi.
Page Testy penetracyjne aplikacji WWW
Artykuł przedstawiający tematykę testów penetracyjnych aplikacji www oraz audytu bezpieczeństwa. W tekście zobrazowane zostały etapy testów, oraz praktyczne ...
Page Sklep internetowy
Opis produktu: test bezpieczeństwa sklepu internetowego. Opis zagrożeń. Wyszczególnienie zakresu prac wchodzących w zakres usługi.
Page Portal www
Opis produktu: test bezpieczeństwa portalu www. Opis zagrożeń. Wyszczególnienie zakresu prac wchodzących w zakres usługi.
Page Sieci
Rodzaje sieci. Elementy: firewalle, urządzenia sieciowe, sieci przewodowe i przewodowe. Opis elementów wchodzących w skład usługi: testy bezpieczeństwa sieci.
Page Oferta - bezpieczeństwo systemów IT
Głównym elementem naszej oferty są testy bezpieczeństwa aplikacji, infrastruktury i sieci. Szczególny nacisk kładziemy na wszelkie aspekty związane z ...
Page Infrastruktura
Przykłady elementów infrastruktury. Systemy operacyjne, bazy danych, serwery aplikacyjne, serwery www. Czynniki zagrażające tego typu systemom. Opis elementów ...
Page Aplikacje webowe
Ogólna charakterystyka aplikacji webowych. Czynniki zagrażające aplikacjom www. Wyszczególnienie najczęstszych typów błędów: SQL injection, XSS, Authorization ...
Page Systemy
Złożone testy bezpieczeństwa obejmujące zróżnicowane elementy systemu IT. Audyt aplikacji, infrastruktury, sieci. Testy proceduralne. Zgodność systemu z ustawą ...