Sekcje

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji


Wyniki wyszukiwania 16 element(ów) pasuje do podanych kryteriów.

Źródło RSS dla znalezionych wyników

Page Fuzzing aplikacji webowych – wprowadzenie
W tekście została omówiona tematyka fuzzingu. Informacje przedstawione zostały w kontekście aplikacji www. Pokazany został również związek techniki fuzzingu z ...
Page Dowolne aplikacje
Testy bezpieczeństwa aplikacji. Oprogramowanie sprzedażowe, obieg dokumentów. Bazy danych.
Page O testach bezpieczeństwa
Zbiór artykułów opisujących tematykę testów (audytów) bezpieczeństwa. Całość uzupełniona praktycznym przykładem testu (audytu) bezpieczeństwa wykonywanego dla ...
Page Czym są?
Praktyczne wprowadzenie do tematyki testów (audytów) bezpieczeństwa. W tekście przedstawione zostały czynniki zagrażające systemom IT oraz metody zapobiegania ...
Page Dlaczego warto wykonywać?
Korzyści biznesowe płynące z wykonywania testów bezpieczeństwa. Zagadnienia związane z poufnością, integralnością i dostępnością danych. Sposoby zabezpieczania ...
Page Co dostarczamy?
W artykule przedstawione zostały elementy dostarczane w wyniku przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa. Są to: certyfikat, raport dla managementu, raport ...
Page Kiedy wykonywać?
Kolejny z artykułów omawiających tematykę testów bezpieczeństwa systemów IT. W tekście opisujemy kiedy wykonanie testów bezpieczeństwa systemu IT przynosi ...
Page Metodologia
Ogólne metody testowania bezpieczeństwa aplikacji. Zalety i wady każdego ze sposobów. Testy manualne i automatyczne, narzędzia do wykonywania audytów ...
Page Kto wykonuje?
Zespół wykonujący testy bezpieczeństwa systemów IT. Zalety naszego podejścia.
Page Audyt bezpieczeństwa sklepu internetowego
Opis produktu: test bezpieczeństwa sklepu internetowego. Opis zagrożeń. Wyszczególnienie zakresu prac wchodzących w zakres usługi.
Page Sklep internetowy
Opis produktu: test bezpieczeństwa sklepu internetowego. Opis zagrożeń. Wyszczególnienie zakresu prac wchodzących w zakres usługi.
Page Sieci
Rodzaje sieci. Elementy: firewalle, urządzenia sieciowe, sieci przewodowe i przewodowe. Opis elementów wchodzących w skład usługi: testy bezpieczeństwa sieci.
Page Oferta - bezpieczeństwo systemów IT
Głównym elementem naszej oferty są testy bezpieczeństwa aplikacji, infrastruktury i sieci. Szczególny nacisk kładziemy na wszelkie aspekty związane z ...
Page Infrastruktura
Przykłady elementów infrastruktury. Systemy operacyjne, bazy danych, serwery aplikacyjne, serwery www. Czynniki zagrażające tego typu systemom. Opis elementów ...
Page Aplikacje webowe
Ogólna charakterystyka aplikacji webowych. Czynniki zagrażające aplikacjom www. Wyszczególnienie najczęstszych typów błędów: SQL injection, XSS, Authorization ...
Page Systemy
Złożone testy bezpieczeństwa obejmujące zróżnicowane elementy systemu IT. Audyt aplikacji, infrastruktury, sieci. Testy proceduralne. Zgodność systemu z ustawą ...